Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 16. juli 1920

De skal ikke plages

 
16.7.20.
Overgaden n. Vandet 15.
C.

Kære Hr. Axel Garde!

De må vistnok indrømme, at det Tilbud, som Deres Brev af 6te Maj indeholdt, var stærkt betinget. Af den Grund, og fordi jeg kort efter skulde rejse fra Byen, lagde jeg Sagen hen. Først for et Par Dage siden er jeg kommen tilbage.

Hvad jeg vilde foreslå, varer, at der forsøgsvis udgives i en billig Udgave (i Smag med Pios 2½ Krone-Bøger) en enkelt af mine ældre Fortællinger, en, som ikke tidligere har været optrykt og derfor ikke er så meget kendt. Skulde Forsøget 2 lykkes, kan det jo gentages med en anden Fortælling næste År.

Men i Øjeblikket har De Ferie, og skal ikke plages. Jeg vil derfor forsøge at træffe Direktør Hegel i Klareboderne inden næste Torsdag.

Venlig Hilsen!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan