Axel Garde til Henrik Pontoppidan
15. juli 1920

gerne se ud til Dem

15/7 20

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Den 6. Maj sendte jeg Dem vedlagte Brev. Da jeg intet Svar har modtaget fra Dem paa dette Brev, vil jeg gerne spørge Dem, om vi ikke en Dag skulde tale videre om dette Spørgsmaal angaaende Udgivelsen af nogle af Deres gamle Bøger? Jeg har Ferie i disse Dage, men er igen herinde Torsdag den 22, og vil derefter meget gerne se ud til Dem, hvis De vil bestemme en Dag. Kommer De forinden her ind til Byen, træffer De hver Dag herinde indtil paa Torsdag Direktør Hegel.

Deres meget hengivne
sign. A. G.