Axel Garde til Henrik Pontoppidan
6. maj 1920

en ny Forhandling

6/5 20

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Nu da vi staar overfor Virkeligheden af at se en af Deres Bøger udgivet andet Steds tror vi, at dette vil gøre os altfor ondt til, at vi kan gaa med dertil, førend vi har faaet en ny Forhandling. Vil De have den Ulejlighed at se herind endnu en Gang, maaske vi saa kan blive enige om, at det alligevel blev os og ikke andre, der udsendte nogle af de gamle Bøger.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. Axel Garde