Martinus Galschiøt til Antoinette Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 8. september 1924

sammen med Lis Jacobsen

8. Aug. 24. [8.9.19241]

Kære Fru Pontoppidan

Tak for Brevet – det glædede mig at faa det, saa jeg nu ved, hvor jeg skal sende mine Tanker hen, naar de trænger til at søge Dem. Var jeg mere mobil, kom jeg selv baade for Deres Skyld og for Stedets, der sikkert er et af de skønneste i Midtjylland. Men nu nøjes jeg med at sende Dem min Vejviser, der trolig fulgte mig, da jeg for over 20 Aar siden sidst færdedes der paa Egnen, og holdt mig borte fra de vildene Veje jeg vel ellers let var slaaet ind paa. Jeg tænker, at ogsaa De kan ha nogen Nytte af Ledsagelsen.

Det glæder mig, at H. P. fremdeles har det godt, saa den tynde Te og øvrige landlige Kost er det, der volder Dem den væsenligste Bekymring. De trækker nok alligevel begge to gode Kræfter ud af Beværtningen. Men hvordan gaar det med Myggene? Forleden blev jeg godt stukket ude i Hellebæk-Skoven.

2 Ellers befinder jeg mig vel, men "Arbejdsglæden" mærker jeg endnu ikke noget til. Jeg har Dr. Bendixson2 i Besøg; han har været her en Uges Tid. Han er glad for at være her, og jeg er glad for at ha ham; men om Aftenen er jeg alligevel noget træt af hele Dagen at ha anstrængt mig for at høre og forstaa hans Svensk. Og han vil gerne snakke, for han er blevet træt af at læse. Han besørger tre tykke Bøger i Timen, saa han er snart gennem hele min Bogsamling. Han læser Seneca paa Latin, og nu har jeg anskaffet Hartvig Frisch's Platons Stat til ham. Men hvad skal jeg derefter stoppe i Halsen paa ham? – Naa, han rejser vel igen om et Par Dage, og saa kan jeg atter citere: Über allen Gipfeln ist Ruh! – – Ak, hvor er her underskønt i Haven i disse Aftener ved Solfaldstide! De burde være her.

Det var en fornøjelig Dag, vi sidst var sammen. Ogsaa Fru Lis Jacobsen var overmaade tilfreds med den. Nu sidder hun atter paa Thorvaldsensvej og gransker mærkelige danske Ord. Gid De fremdeles maa ha det godt. Jeg faar vel at vide, naar jeg atter kan ringe paa i Overg. n. Vdt. med Haab om at blive lukket ind.

Deres hengivne
M. Galschiøt

 
[1] sandsynligvis fejlskrivning for 8. Sept., jf. "Tak for Brevet", der kan henvise til APs brev af 3.9.1924. tilbage
[2] Bendixson: pædagogen Artur B., g.m. malerinden Nanna Sohlman (1860-1923), en søster til Signe S. (se MGs brev til HP 23.7.1924). tilbage