Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 22. august 1924

under megen Beundring gennemlæst "Muld"

22. Aug. 24.

Kære Pontoppidan

Ja, jeg tænkte det jo nok, at det var Alkoholen, det var galt med, siden jeg saa længe ikke hørte fra Dem og ikke fik det lille Besøg, De hade stillet mig i Udsigt. Nu glæder det mig at høre, at Spiritusen atter har bevirket Underværker i Deres Befindende, saa De er af high spirits. Maatte det nu blot holde noget længer end sidst, da De fik den første Mindelse om Lyksalighedens Ophør her i Helsingør i Missionshotellet. Men det var jo ogsaa et Afholdshotel, De der havde vovet Dem ind i. Naar De nu kommer paa det "nogle Timers" Besøg, De længes efter at aflægge mig, gaar vi udenom Missionen og fornyer Spiritus-Beholdningen ved Hjælp af en god Flaske fra Kjær & Sommerfeldt, som jeg endnu har i Behold. Og kommer Fru Pontoppidan med, hvad jeg da haaber, lader vi det ikke blive ved den ene. Men tag lidt Sommervejr med, naar De kommer og sig fra i Telefonen, inden De rejser, saa vi kan ha Frokosten beredt. Tag fra Kbhvn. Kl. 1010.

2 Med mit Befindende gaar det saa la-la; dog altid lidt fremad. Jeg præsterede iaftes at la mig indfange af Grosserer Collstrup1, som jeg mødte paa en Aftentur, til en 3 Rubber Whist og en Flaske Rhinskvin, saa jeg først kom hjem og i Seng Kl. 12, hvilket ikke er hændet mig, siden jeg sa Farvel til min Ungdom for 3 Maaneder siden. Det var lige ved, jeg ikke var sluppet ind i mit eget Hus, da jeg kom hjem, for Frk. Pansch, der hade været i Biografen, hade ved sin Hjemkomst lukket og slukket i den Tro, at jeg som sædvanlig var gaaet til Sengs Kl. 9½ og laa og sov de uskyldiges Søvn. De ser heraf, at der endnu er lidt Liv i mig og Tilbøjelighed til Udskejelse, og da den videre Udvikling heraf sikkert vil fremmes gennem et Besøg af Dem, haaber jeg, at De ikke vil opsætte det altfor længe. – Lyst til at arbejde har jeg endnu ikke – derimod tiltaler det mig i høj Grad at sidde stille i Solskinnet ude i Verandaen og la mig gennembage. og tænke paa alt, hvad jeg kunde ha Lyst til at gøre, men bare aldrig kommer til. – Men kom nu snart, saa kan vi snakke videre om Sagerne. Jeg har i de sidste Aftener under megen Beundring gennemlæst "Muld".

Deres hengivne
M. Galschiøt

 
[1] Collstrup: Andreas Collstrop (1847-1933) der boede i villa "Lundehave", Nordre Strandvej 26 i Helsingør. Han fik idéen til fabrikation af imprægneret træ (f.eks. jernbanesveller). tilbage