Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 1. december 1924

Indbydelsen

1. Dcbr. 24

Kære Pontoppidan & Fru Antoinette

Ja, nu nærmer vi os altsaa den 11te, og idag udgaar Indbydelserne til Festligheden i den Anledning. Det er bedst, De faar se, hvor "stiligt" det gøres, saa jeg medsender en Indbydelse in optima forma, skønt den rigtige kommer her i min Forsikring om, at De vil gøre mig ikke blot den smukt litograferede "Ære" men en virkelig stor Glæde ved at besøge mig den Dag. Jeg har hørt en lille Fugl (i Frk. Pansch's Skikkelse) kvidre om, at De agtede at ta Bo for Natten i "Missionen", og selv om ikke Ugudeligheden om Aftenen blir saa stor, at en Udhvilen i Missionens Favn bagefter skulde være nødvendig, er det dog sikkert det bedste for alle Parter, ogsaa for Festens Skyld, at De ikke behøver at bryde op fra den, før Lysene slukkes.

2 Jeg haaber da, at De kommer saa tidlig til Helsingør, at jeg faar Dem at se inden Aften. Vi skal da ha Lejlighed til at veksle nogle venlige Ord under seks Øjne. De maa komme, naar det passer Dem bedst, og Aften-Indbydelsen gælder for Deres Vedkommende fra Kl. 6, naar andre Gæster fra Kbhvn. kommer herud lige fra Toget.

Nu vil jeg bede de himmelske Magter ta Dem i Varetægt og holde alle Nervesmerter, Svaghedsfornemmelser og andet Utøj borte fra Dem, i hvert Fald til efter den 11te

Deres hengivne
M. Galschiøt

[Vedlagt den trykte indbydelse:]
Red. M. Galschiøt udbeder sig Æren af Hr. Henr. Pontoppidans & Frues behagelige Nærværelse til Souper Torsdagen den 11. Decbr. Kl. 7½.