Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 10. december 1924

80 års fødselaren


10.12.24.
Overg. n. V. 15.

Kære Galschiøt!

Så skal det alligevel være sådan, at jeg må udeblive fra Deres Fest i Morgen. Jeg har forsøgt at være oppe; men det går kun dårligt; og såsnart jeg nu har sendt Dem min Hilsen, kryber jeg tilbage til Sengen. Det er en stor Sorg for mig, og også for min Kone; vi havde glædet os til at følges op til Dem og se Dem i den store Kreds af Slægt og Venner, som i Morgen vil omgive Dem. Nu kommer hun altså alene. Jeg får ikke trykket Deres Hånd, ikke holdt nogen Tale til 2 Dem, ikke udbragt noget Leve, ikke skålet, klinket og råbt Hurra. Jeg kommer heller ikke til at overbringe Dem den Fælleshilsen fra literære Venner, som nu en anden af Indbyderne har påtaget sig at bringe Dem. Men her i min Ensomhed vil jeg tænke meget på Dem og med Taknemlighed mindes de mange gode Timer, vi skylder både Dem og Deres kære Fru Henriette, som også vi holdt så meget af.

Til Lykke da med Hædersdagen! Og alle gode Ønsker for det næste Tiår.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.