Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
9. december 1910

overmaade gjerne

9 Dec1

Kjære Henrik Pontoppidan

Jeg kommer overmaade gjerne. Afstanden spiller naturligvis ingen Rolle.

Deres
Georg Brandes

 
[1] Sidste gang Georg Brandes brugte "j" i "Kjære ..." i breve til Pontoppidan var 13.10.1913. Fra og med 2.11.1913 skrev han konsekvent "Kære". (HP bortkastede allerede j'et i 1889). Derfor må nærværende brev (mærket "9 Dec") være fra 1912 eller før. I brevet 17.12.1910 takker GB for en aften to dage før hos Pontoppidans. Nærværende brev er antagelig et svar på en (ikke bevaret) invitation fra Pontoppidan til den pågældende aften 15.12.1910 hvortil også Jacob Hegels var inviteret. – Vi daterer derfor forsøgsvis brevet til 9.12.1910. tilbage