Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Ahlmanns Allé 4, Hellerup. 8. december 1910

spise til Middag

 
8/12 1910
[påtegnet: 314]
Ahlmanns Alle 4
Hellerup.

Kære Hr. Etatsråd Hegel!

Jeg håber ikke De vil blive altfor forskrækket, når jeg beder Dem og Deres Frue gøre os den Glæde at spise til Middag her i vort Husmandshjem næste Torsdag (d. 15d) Klk 6½ sammen med nogle fælles Bekendte. – De venligste Hilsner fra os begge.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.