Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Snekkersten. 20. marts 1914

beklager vi ikke kan komme

[påtegnet:] 315
Snekkersten
20.3.14.

Kære Hr. Etatsråd og Frue!

Min Kone og jeg takker Dem meget for den elskværdige Indbydelse. Vi beklager kun, at vi ikke kan komme. Vi har denne Vinter måttet give Afkald på at deltage i københavnsk Selskabelighed – Vejen er for lang – og desuden har jeg i de sidste Uger været Patient.

Med de venligste Hilsner fra os begge.

Deres ærbødige og hengivne
Henrik Pontoppidan.