Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Snekkersten. 26. juli 1917

rundhåndede Godhed

[påtegnet:] 316
Snekkersten.
26.7.17.

Kære Hr. Etatsråd Hegel og Frue!

Jeg vilde helst personlig have takket Dem for den kongelige Gave, hvormed De overraskede mig på min Fødselsdag; men de vanskelige Trafikforhold gør det for Tiden næsten betænkeligt at betro sig til en Jernbane. Jeg må da foreløbig nøjes med at sende disse Linjer, der skal overbringe min varmeste Tak. Den smukke Sølvskål skal stå i 2 mine Stuer som et Minde om al den Venlighed og rundhåndede Godhed, hvormed det Hegelske Hus nu i en Menneskealder er kommen mig imøde, og som jeg altid tænker på med stor Taknemlighed og Glæde.

Modtag, kære Hr. Etatsråd og Frue, de hjerteligste Hilsner fra

Deres ærbødige og hengivne
Henrik Pontoppidan.