Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Snekkersten. 28. august 1917

den store Sorg

[påtegnet:] 317
Snekkersten.
28.8.17.

Kære Hr. Etatsråd Hegel!

Jeg har idag læst om den store Sorg1, der har ramt Dem og Deres Familje. Jeg beder Dem være overbevist om, at jeg tænker på Dem, Deres Frue og ikke mindst på den unge Enkebaronesse med den største Deltagelse.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Sorg: Jacob Hegels svigersøn, friherre Gustaf Falkenberg, svensk gesandt i Madrid, døde 26.8.1917 i København. Han blev gift i 1908 med Elisabeth Julie Ibsen, f. Hegel, f. 1875, der nu blev enke for 2. gang. tilbage