Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Halls Allé 13. 19. februar 1910

tør glæde mig til at komme

[påtegnet:] 313
Halls Alle 13
19/2 10

Kære Hr. Etatsråd Hegel!

På min Kones og egne Vegne bringer jeg Dem og Deres Frue en hjertelig Tak for den venlige Indbydelse. Min Kones Helbredstilstand tillader hende desværre ikke denne Vinter at deltage i Selskabslivet, hvorimod jeg selv tør glæde mig til at komme.

Deres ærbødige og hengivne
Henrik Pontoppidan.