Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 17. december 1910

man taler ikke om sine Gjenvordigheder

17.12.10

Kjære Henrik Pontoppidan

Det var en rigtig hyggelig Aften i Forgaars hos Dem og Deres Frue. Da vi kjørte hjem, sagde imidlertid en af Damerne, at De i nogen Tid havde været syg, ikke gad tale om det, men vilde tage til Norge for om muligt dèr at komme Dem, og det gjorde mig ondt, at De da havde paataget Dem det Besvær at se Gæster hos Dem. I ethvert Tilfælde vil jeg sige Dem, at jeg ønsker Dem god og snarlig Helbredelse.

Det er naturligt nok, at man ikke taler om sine Gjenvordigheder, men Andre har Lov til at tage Del i dem.

Deres Georg Brandes