Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Strandboulevard 27, København. 24. november 1910

til middag med Nathansens hos Brandes

Strandboulevard 271

24.11.10

Kjære Henrik Pontoppidan

Henri Nathansen og Frue kommer og spiser hos mig her Tirsdag Efterm. den 29de√ Kl. halvsyv. Havde De og Deres Frue ikke Lyst, ogsaa at gjøre mig den Fornøjelse?

Vent Dem Lidet, thi min Pige er trods stor Selvfølelse ingen Hexemesterinde.

Deres
Georg Brandes

Send mig en Linje til Svar

 
[1] Brandes var i august 1910 flyttet fra sin kone. Gerda Brandes blev boende i Havnegade 55, han flyttede først på hotel Phønix, derefter i oktober til Strandboulevarden 27. tilbage
[2] forelæsning: Den gav iflg. Politiken 29.11.:

en helt kalejdoskopisk Oversigt over den store franske Nutidslitteratur": "Blændende og skarpt trak Georg Brandes de store Linjer op, og sluttede med en rammende og fin Karakteristik af de tre Romanforfattere, der stod som den franske Nutidsliteraturs største og mest repræsentative Skikkelser: Anatole France, som den ypperste, og Maurice Barrés og Rolland i andet Plan, men dog meget betydelige Forfattere."

tilbage