Georg Brandes til Otto Borchsenius
21. juli 1883

Ebers Bog

[dato påført med fremmed hånd:] [21/7 83]

Kjære Borchsenius!

Jeg seer idag i U. og Hj. nogle Ord1 om Ebers af Dem oversatte Bog, der tyder paa, at De anseer mig for Forfatter til en Anmeldelse af Ebers i Morgenbladet. Denne Formodning er ganske urigtig. Jeg skriver kun under mit Navn. Artiklen var forfattet af E. Skram og jeg har ei havt det ringeste med dens Tilblivelse at gjøre.

Venskabeligst
G. B.

Løverdag

 
[1] nogle Ord: en artikel af Borchsenius' i Ude og Hjemme for søndag 22.7.1883. tilbage