Georg Brandes til Otto Borchsenius
Sendt fra Berlin. 2. januar 1881

hvert andet Brev ubesvaret

Berlin, 2 Jan 81

Kjære Borchsenius!

Jeg har længe skyldt Dem Tak fordi De saa venligt tilsender mig Ude og Hjemme hver Uge. Jeg glæder mig altid ved dens Komme. Enkelte Numre er jo ved deres kunstneriske Udstyrelse rene Pragtnumre som det med "Aarstiderne"1 i. Jeg har ogsaa læst Deres Kritiker med Fornøielse, hvorvel jeg jo kun undtagelsesvis havde læst de anmeldte Bøger.

De spørger om min Afhandling "Goethe og Danmark" (ikke Oehl.). Er under Arbeid, ei videre og bliver sikkert ikke noget at 2 udgive paa Dansk. Emnet for ufrugtbart. Idetmindste tegner det endnu ikke dertil. Mere egnet for Dem vilde sikkert være et lille Brudstykke af mine Forelæsninger (det om Hugo og hans Børn, hvis De husker det) men jeg har aldrig Tid til at udføre nogen Ting paa Dansk og De har jo desuden ingen Plads. Jeg venter stadig paa at see Schandorphs Udførelse af det Skema, jeg engang opgav ham, til en Novelette2

Sig mig ved Leilighed engang hvem den Adam Howitz3 er, De oftere omtaler. Er det Arentzen eller Kaalund eller hvem er det. 3 Jeg kjender iøvrigt kun de Prøver, De anfører.

Om mit lange Indledningsforedrag4 som Lecture behagede, erfor jeg aldrig noget om fra nogen Bekjendt i Kbhvn, men det kan da i alt Fald ikke have skadet Dem, da der jo ei var synderligt Fritænkeri deri og den almindelige Urtekræmmer-Læser jo altid fik en Del Kjendsgerninger at vide.

Vil De hilse Hendriksen meget fra mig, jeg syntes saa godt om ham, de Par Gange jeg saa ham. Hils ogsaa Schandorphs og sig, jeg skal skrive, men knuses under min Correspondance, der er uoverkommelig, selv om hvert andet Brev lades ubesvaret.

Deres heng.
G. Brandes

 
[1] Aarstiderne: 12 digte – et til hver måned – af Drachmann, illustreret af danske kunstnere, Ude og Hjemme, 19.12.1880. tilbage
[2] Novelette: se brev 2.3.1881. tilbage
[3] Adam Howitz: et pseudonym som Molbech, Ploug og Brøchner brugte til deres satiriske komedie Johan Ludvig Heiberg efter Døden fra 1842. tilbage
[4] Indledningsforedrag: som blev holdt 3.11.1879 på Kbh. Univ., stod i Ude og Hjemme 5.12.1880 og 12.12.1880 under titlen "Slægten fra 1830" svarende til de første tre kapitler af bogudgaven af Den romantiske Skole i Frankrig, 1882. tilbage