Georg Brandes til Otto Borchsenius
Sendt fra Berlin. 2. marts 1881

Goethe efter Bladets Behov

[påskrift på forsiden:] 2/3 18811

Kjære B.

Tak for Brevet. Et Par Trykfeil2 var dog undgaaede Dem: frembryder – frembyder; den skjærende Sandhed – sin skj. Sandhed. Kun Forf. seer Sligt.

De har nu alt i et Par Dage hele Goethe og maa da selv inddele efter Bladets Behov; men jeg vilde jo nødigt den skulde mere end tredeles; saa kjeder den Folk og tager sig ikke ud. Kunde den ikke forsynes med nogle Billeder f.Ex. et stort af Goethe og efterhaanden smaa Vignetbilleder af de vigtigste Danske, der forekomme? Det vilde vist virke oplivende. Gives der mon intet Billed af Sophie Ørsted? Fik man Billeder af Rahbek, Steffens, Baggesen, Staffeldt, hvis der gives noget, og fremdeles de vigtigste andre, helst ganske smaa, saa blev det et helt Galleri. Fra d. 7de - 10de er jeg ei i Berlin [men] i Posen, send altsaa ei Korrektur i de Dage. Drachmanns Digt3 var meget smukt; heller ikke jeg forstod ret det Foregaaende, det spillede øiensynligt paa private Forhold og Samtaler. Schand.s Novelle4 var god, men lidt for tydelig; jeg ønskede Allegorien fjernere og finere holdt.

De fik vel Brev fra mig.

Venligst
G. B.

 
[1] Brevkort adresseret til: "Herrn Red. O. Borchsenius / Amaliegade 5 / Kopenhagen K". Poststemplet: "Berlin N.W. / 2.3 / 81 / 11-12 V" og "K. / OMB.1 / 5.3.81". tilbage
[2] Trykfeil: i GBs artikel "Hugo, Musset og atter Hugo", der stod i Ude og Hjemme 27.2.1881, s. 221-225. tilbage
[3] Digt: "Ved et Bryllup i Rosenvænget", Ude og Hjemme 27.2.1881, s. 230. Ugen før kom hans digt "Foran Isvolden", 20.2.1881, s. 213-14. tilbage
[4] Novelle: S. Schandorph: "Victor Hugo i Newport", Novellette, Ude og Hjemme 16.1.1881, s. 165-172. tilbage