Georg Brandes til Otto Borchsenius
Sendt fra Berlin. 11. marts 1881

kjøbenhavnsk Sendrægtighed

[påskrift på forsiden:] 11.3.18811

Kjære B.

Jeg er meget misfornøiet med den græsselige kjøbenhavnske Sendrægtighed, hvormed De besørger Korrekturen. Det er dog aldeles urimeligt som De skriver til mig: Korr. afgaaer herfra Lørdag Aft. og kan da vel være Tirsdag tilbage. Ikke ved Midsommertid kan dette gjøres, og nu er det som De maa have læst i Aviserne Vinter med Ispassage etc. Deres Korr. fra Kbhavn ankom til Berlin Onsdag Aften, kunde følgelig ei godt være Tirsdag i Kbhavn.

Men De havde havt MS Gud veed hvor længe liggende. Hvorfor dog ei lade Trykkeriet skynde sig. Vil det ei have Satsen staaende, saa kommander! 20 Ark kan enhver Forf her fordre at have staaende i et Trykkeri i Blyet, hvis han ønsker det under en Trykning. Her er et andet Sving i Tingene. Nu faaer jeg umanerligt heller ei Korr. at see paa andet Afsnit, som De ligeledes har havt 14 Dage. – Edv.s Fortællinger har jeg aldrig havt med til Berlin.

Deres
G. B.

 
[1] Brevkort adresseret til: "Hr. Red. O. Borchsenius / Amaliegade 5 / Kopenhagen K". Poststemplet: "Berlin N.W. / 11.3 / 81 / 9-10 N" og "K. / OMB.6 / 15.3.81". tilbage