Georg Brandes til Otto Borchsenius
Sendt fra Berlin. 9. november 1880

Korrekturen

[påskrift på forsiden:] 9/11 18801

Kjære B.

Hermed den første Halvdel af Indledningsforedraget. Jeg tænker, De forbauses over Størrelsen, thi Faa vide, hvor meget jeg siger i en Time. Den anden (mindre) Halvdel faaer De om et Par Dage. Denne Gang maa De imidlertid, da der er Tid, absolut sende mig en Korrektur. Den var vel meget omhygg. besørget sidst, men der var slet byggede Sætninger, Gjentagelse af Ord og andet Lignende, som er mig en sand Rædsel og som man først seer og borttager i Korrekturen. Jeg haaber ellers, De skjønner paa, at jeg har afbrudt min daglige Tydskskriven for at imødekomme et glt. Ønske af Dem.

Hav Tak for Bogen, som jeg nu skal læse paany. Tak ogsaa for de tilsendte Blade. Hils gamle Liebenberg. Hils ogsaa Krohn fra mig og bed ham engang at skrive mig til. Dog han gider vel ikke.

Deres heng.
G. B.

 
[1] Brevkort adresseret til: "Hr. Red. O. Borchsenius / Amaliegade 5 / Kopenhagen K". Poststemplet: "Berlin W. / 9.11 / 80 / 11-12 V". tilbage