Georg Brandes til Otto Borchsenius
Sendt fra Berlin. 10. februar 1881

artikel om Victor Hugo

[påskrift på forsiden:] 10/2 18811

Kjære B.

Jeg har lige overdraget min Broder at sige Dem, jeg umuligt kunde finde Tid; men nu vil jeg dog i Dagens Anledning skrive det; De skal faa det betimeligt og er der ei Tid til Korr. sendt mig, da ligemeget. Forøvrigt bliver V. H.2 da kun 79 Aar, se Verset som enhver god citoyen og Bødker kan udenad.

Ce siècle avait deux ans. Rome remplaçait Sparte
Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte o.s.v.3

Jeg skylder Dem Tak for at have opfordret Folk til at drikke mit Velgaaende, men kunde desværre ei see hvad De har sagt. – Altsaa snarest!

Deres heng.
G. B.

 
[1] Brevkort adresseret til: "Herrn Red. O. Borchsenius / Amaliegade 5 / Kopenhagen K". Poststemplet: "Berlin W. / 10.2 / 81 / 10-11 V" og "K. / OMB.1 / 12.2.81". tilbage
[2] V. H.: Victor Hugo, f. 26.2.1802. tilbage
[3] Ce siècle …: første linier af Victor Hugos digt fra 1830. GB indledte sin artikel "Hugo, Musset og atter Hugo" i Ude og Hjemme 27.2.1881 med dette digt i dansk oversættelse. tilbage
[4] Reklame for mig deri: i sin artikel "J.P. Jacobsen og Niels Lyhne" i Ude og Hjemme 9.1.1881 skrev Borchsenius:

[…] hvad allerede Jacobsen i Foraaret 1871 udtalte […]: "Det er i ethvert Tilfælde bedre at være med i Undersøgelsens Fremskridt end i Ligegyldighedens fornemme og dog saa dumme Dvaletilstand", det blev endnu samme Efteraar gjennem Dr. Georg Brandes' første Forelæsninger alle de Yngres fælles Feltraab.

og:

Tiden har givet Dr. Georg Brandes Ret, naar han i sin Anmeldelse af Fru Marie Grubbe spaaede, at for Fremtiden vilde Jacobsen sikkert vælge sig Æmner ud af Nutidens Liv […]

tilbage