Edvard Brandes til Axel Lundegård
Sendt fra Vesterbrogade 149. 8. juni 1887

Deres Dygtighed i Dansk

[trykt brevhoved:] Redaktionen af Politiken
Østergade 23, Hj. af Integade
[skrevet:] Vesterbrog. 149.
Kjøbenhavn d. 8/6 Onsdag 1887

Kære Hr. Lundegård!

Selvfølgelig skal jeg med Fornøjelse bevidne Deres Dygtighed i Dansk, hvis Dir. Hunderup1 skulde ønske noget Testimonium fra min Side. Forresten tror jeg ikke paa, at Theaterdirektører i Kjøbenhavn spiller literære Stykker af unge Forfattere. Kommer "Final"2 over Scenen, skal der næppe findes en elskeligere Tilskuer end jeg.

Jeg véd intet om Frk. Aalberg. Jeg troede, hun rejste herfra i August, men Bladene taler noget om Gæstespil i September3.

2 Saa er der Romanen. Gud give Dem Lykke med den! Hvad jeg har lovet, véd jeg ikke. Men hvis det var noget med Hjælp til Forlægger, saa stol ikke derpaa, ikke fordi jeg ikke vil, men fordi jeg intet kan.

Jeg saa' det med Strindberg4, der rejste hjem med uforrettet Sag. Bonnier afslog og Philipsen nægtede; maaske vil Hegel blive gunstigere. Jeg tvivler.

Farvel, og tak for sidst
Deres
E. B.

 
[1] Hunderup: Hans Riber Hunderup (1857-1902), skuespiller, direktør for Casino-teatret 1887-88. Lundegård oversatte Strindbergs skuespil Faderen, som førsteopførtes på Casino 14.11.1887. tilbage
[2] Final: skuespil, som Lundegård skrev sammen med Victoria Benedictsson i 1885, og som blev førsteopført på Dramatiska teatern i Stockholm i 1888. tilbage
[3] Politiken skrev 7.6.1887 at direktør Hunderup ville engagere frk. Aalberg til Kameliadamen i september. tilbage
[4] Strindberg: Politiken skrev 7.6.1887: "Digteren August Strindberg er rejst tilbage til Lindau i Bayern. Han vil der fuldføre en Række svenske Bondenoveller." tilbage