Edvard Brandes til Axel Lundegård
Sendt fra Østergade 23. 13. september 1887

saa godt Raad paa Tid

[trykt brevhoved:] Meddelelse
fra Redaktionen af Politiken
Østergade 23, Hj. af Integade

Kjøbenhavn, den 13. Sept. 1887

Kære Lundegård!

Jeg har taget "Verdandi"1 og den kommer i Bladet, men Pladsen kniber svært. Den medfølgende er for speciel svensk. Vær ikke gnaven herover!

Har De intet bestilt isommer? Lykkelige Menneske, der har saa godt Raad paa Tid. Det vilde dog have glædet mig mere, om De havde skrevet en Bog med Udsigt til stor Succes.

Fru Ina Lange2 har jeg talt med. Det forholder sig rigtigt, hun beundrer Persenne3 "i visse Maader". Men hendes Bog4 er alligevel ikke saa daarlig.

Deres heng.
E. B.

 
[1] Verdandi: Lundegaards artikel med denne titel stod i Politiken 19.9.1887. Verdandi var en frisindet studenterforening i Uppsala, som 2.4.1887 afholdt en offentlig diskussion om sædelighedsspørgsmål. tilbage
[2] Ina Lange: (1846-1930) finlandsvensk pianist og forfatter, fra 1885 bosat i København. tilbage
[3] Persenne: stockholmsk lektor, som angreb Strindberg for usædelighed. Persenne deltog i Verdandis møde 2.4.1887. tilbage
[4] Bog: formentlig En Skæbne (1887), der udkom på Gyldendal under pseudonymet Daniel Sten, på dansk ved Vilh. Østergaard. tilbage