Edvard Brandes til Axel Lundegård
29. oktober 1886

"Jäger"-artikel i Bladet

29 Okt. 86.

Kære Lundegård!

Jeg kan ikke bruge den sidste Artikel, fordi den er Polemik imod Hr. P. Hansen1 og jeg gider ikke, at "Politiken" skal gavne ham ved at tillægge hans Meninger nogen Vægt.

Deres "Jäger"-artikel2 gaar i Bladet. Vil De modtage dels et brugt Manuskript af Hansson3 dels et nyt, som ikke egner sig til Optagelse, fordi det har en ikke heldig Fremstilling af det Religiøses Betydning ved Folkehøjskolerne.

Deres
Edv. Brandes.

 
[1] P. Hansen: formentlig Peter Hansen (1840-1905), journalist, litteraturhistoriker. tilbage
[2] "Jäger"-artikel: Lundegårds artikel "Om literære Konfiskationer i Anledning af Dommen over Hans Jæger" stod i Politiken 8.11.1886. Den drejede sig om sagen mod forfatteren Hans Jæger, hvis bog Fra Kristiania-Bohêmen (1885) blev beslaglagt i 1886 som usædelig. tilbage
[3] Hansson: formentlig Ola Hansson. tilbage