Edvard Brandes til Otto Borchsenius
Sendt fra København. 21. november 1875

bede Dem oversætte

DET NITTENDE AARHUNDREDE

København, den 21 November 1875

Hr. Cand. O. Borchsenius!

Hermed følger den Artikel af Ahnfelt1, som jeg talte til Dem om, og som jeg vilde bede Dem oversætte (Honorar 30 Kroner Arket).

Men De vilde gjøre os en stor Tjeneste ved straks at tage fat, thi næste Hæfte skal udgives senest ved Midten af December.

Deres hengivne
Edvard Brandes.

 
[1] Ahnfelt: Arvid Ahnfelt (1845-90), sv. forfatter og litteraturhistoriker. tilbage