Edvard Brandes til Otto Borchsenius
Sendt fra Aalsgaard, Hellebæk pr. Helsingør. 24. juni 1875

Mulighed for en Samtale

DET NITTENDE AARHUNDREDE

KøbenhavnAalsgaard, den 24 Juni 1875
Hellebæk
pr. Helsingør.

Hr. Cand. phil. O. Borchsenius!

Grunden, hvorfor jeg bad min Broder skrive til Dem, var alene den, at, da han for Tiden opholder sig i Kjøbenhavn, var der derved en Mulighed for en Samtale mellem Dem og ham, hvis De ønskede at slutte Sagen mundtlig. Jeg syntes og han med, det var bedre, den skrev, som kunde komme til at tale.

At Anmeldelsen1 af Rydbergs Bøger ikke er kommen, har naturligvis intet med denne Sag at gøre; den skal sikkert snarest muligt blive trykt.

Jeg vil blot endnu takke Dem, fordi De har skaffet os hint Løfte af V. Rydberg om en Artikel om Landtmannapartiet, og tilføjer kun, at det i Fremtiden som før er mig, De bedst henvende Dem til i Redaktionsanliggender.

Deres hengivne
Edv. Brandes.

 
[1] Anmeldelsen: Georg Brandes anmeldte Victor Rydbergs Den siste Athenienser i Det nittende Aarhundrede, aug.-sept. 1875, s.479-80. tilbage