Edvard Brandes til Otto Borchsenius
27. maj 1875

forklar mig Deres Beregning

[27.5.18751]

[…] med mindre Skrift. Nu beløber Differencen sig mellem Corpus-ark og Bourgeois-ark (ikke Petit, som De antager) sig til ikke fuldt tre Sider pr. Ark, efter Bogtrykkerens Opgivelse. De to Artikler vare tilsammen omtrent 24 Sider (jeg har intet Hæfte herude paa Landet), altsaa Forskellen bliver for Deres Vedkommende 4½ Sider, c: et Honorarbeløb af circa 17 Kroner.

Men 17 Kroner af 90 Kroner er ingen Reduction til under Halvdelen af den oprindelige Aftale, og da De heller ikke godt kan mene det, saa er jeg ganske bange for, at der er√ sket nogle Fejlberegninger ved Kvitteringernes Udstedelse, enten af min Broder eller mig, og derfor beder jeg Dem først og fremmest forklare mig Deres Beregning.

Deres hengivne
Edvard Brandes.

 
[1] der er grund til at tro at dette brev er et svar på den skrivelse af 25.5.1875 som Georg Brandes henviser til i sit brev til Borchsenius 8.6.1875. Formodentlig har Edv. Brandes efter at have afsendt nærværende brev modtaget endnu en skrivelse fra Borchsenius af 29.5.1875, hvorefter han har overgivet sagen til sin bror Georg. tilbage