Edvard Brandes til Otto Borchsenius
Sendt fra København. 7. april 1875

næppe Plads

DET NITTENDE AARHUNDREDE

København, den 7 April 1875

Hr. Cand. phil. O. Borchsenius!

Desværre kan jeg ikke skaffe Dem Slutningen af V. Rydbergs Artikel1 sat med Korpus, paa Grund af at der allerede var 6 à 7 Sider af dens 9 i Satsen, da vi maatte afbryde den i forrige Hæfte. Derimod har jeg nu paaskyndet dens Sætning paa Trykkeriet, saa jeg tænker De kan faa Korrekturen om et Par Dage.

Deres hengivne
Edv. Brandes.

Hvad tredje Afsnit angaar√ saa – blot det passer! Vi faar næppe Plads dertil før August-September2.

 
[1] Artikel: tredie del af "Roms Kejsere i Marmor" blev trykt (igen med små typer) i majnummeret 1875 af Det nittende Aarhundrede, s. 131-138. tilbage
[2] dette må være en misforståelse. Artiklen blev afsluttet med tredie del på de ni sider i majnummeret. tilbage