Edvard Brandes til Otto Borchsenius
Sendt fra København. 12. marts 1875

hurtig Korrektur

DET NITTENDE AARHUNDREDE

København, den 12 Marts 1875

Hr. Cand. phil. O. Borchsenius!

Hermed følger en Korrektur, som jeg atter maa bede Dem gennemse hurtigst muligt. De Rettelser, jeg alt har gjort, har jeg bemærket, jeg føjer nu, hvad De korrigerer ind i anden Korrektur.

Vi have desværre paa Grund af Pladsmangel Artiklens Storhed1, og Underretning fra Hr. Forsell om, at den alt i Begyndelsen af denne Maaned udkommer i Stockholm2, maattet sætte den med mindre Typer.

Deres ærbødige
Edv. Brandes.

 
[1] Artiklens Storhed: anden del af Rydbergs "Roms Kejsere i Marmor" blev trykt (med små typer) i Det nittende Aarhundredes aprilnummer 1875, s.31-45. tilbage
[2] udkommer i Stockholm: d.v.s. tidsskriftudgaven. Som bog kom "Romerska kejsare i marmor" først i 1877 som en del af Romerska dagar. tilbage