Edvard Brandes til Otto Borchsenius
Sendt fra København. 15. januar 1875

Anmeldelse af Rydberg

DET NITTENDE AARHUNDREDE

København, den 15 Januar3 1875

Hr. Cand. phil. O. Borchsenius!

Som det fremgaar af Deres Brev, har De ikke kunnet undre Dem over, at der i vor Juleliste1 ingen Anmeldelse fandtes af Rydbergs Bøger: Romanen var jo udkommen længe før Jul, og den anden var ikke bleven os tilsendt af Forlæggeren, og det er vort absolute Princip ingen Bog at anmelde, der ikke gives os til Recension. Tilmed havde det jo knapt været passende at kritisere en Oversættelse i samme Hæfte, der bragte en 2 Oversættelse af fuldstændig samme Art.

Idet jeg nu takker Dem for de to tilsendte Bøger2, haaber jeg at der snart skal komme Anmeldelser af dem. Desværre vor Plads er saa lille, at jeg intet bestemt kan love.

Deres ærbødige
Edv. Brandes.

 
[1] Juleliste: formentlig artiklen "Dansk Juleliteratur", signeret "Red.", i Det nittende Aarhundrede, jan.-febr. 1875, s.390-402. Heri omtaltes en lang række danske og udenlandske bøger. tilbage
[2] Bøger: muligvis Rydbergs roman Den sidste Athenienser (anmeldt af Georg Brandes i Det nittende Aarhundrede, august-september 1875), og hans Romerske Sagn om Apostlerne Paulus og Petrus, begge fra 1874 og begge oversat af Otto Borchsenius. tilbage
[3] 15: rettet fra 14. tilbage