Edvard Brandes til Otto Borchsenius
Sendt fra København. 2. december 1874

Oversættelsen saa knap som muligt

DET NITTENDE AARHUNDREDE

København, den 2 December 1874

Hr. Cand. phil. O. Borchsenius!

I Deres Brev, som jeg modtog idag, vil jeg tilstaa, at Udtrykket "circa to Ark" forskrækker mig noget. Hr. V. Rydberg anslog selv sin Afhandling1 til 1 Ark, og mer end 1½ kan jeg sikkert ikke raade over. Vilde De derfor ikke forsøge at give Oversættelsen en saa knap Form som muligt?

Jeg afventer da fra Hr. Forsell2 Underretning om hin Note, hvis Offentliggørelse, som De erindrer, for mig var en vigtig Betingelse.

Deres ærbødige
Edv. Brandes.

 
[1] Afhandling: første del af Rydbergs "Roms Kejsere i Marmor" blev trykt i Januar-Februar-nummeret af Det nittende Aarhundrede, s.263-286, den fyldte altså 1½ ark. tilbage
[2] Forsell: Hans Forssell (1843-1901) sv. historiker, fra 1869 eneredaktør af Svensk Tidskrift för litteratur, politik och ekonomi. Han fratrådte i 1875 da han blev finansminister. tilbage