Edvard Brandes til Otto Borchsenius
Sendt fra København. 10. december 1875

Deres fortrinlige Oversættelse

DET NITTENDE AARHUNDREDE

København, den 10 December 1875

Hr. Cand. Borchsenius!

Hermed følger en Korrektur, som De nok vil være saa venlig at gennemse snarest muligt, og Deres Manuskript, der ikke mere benyttes.

De vil se, at der allerede er foretaget en Del Korrigeringer i Teksten, som De altsaa intet Hensyn behøver at tage til. Nogle Smaaforandringer i Deres Manuskript har jeg foretaget efter Ahnfelts1 Ønske, som havde skaffet nye Oplysninger.

Jeg har ikke vovet at borttage noget 2 af Almqvists2 Galmandssnak, da jeg var bange, det muligvis skulde se endnu meningsløsere ud.

Iøvrigt takker jeg Dem mange Gange for Deres omhyggelige og efter min Mening fortrinlige Oversættelse.

Deres hengivne
Edv. Brandes.

Kongens Nytorv 10.

 
[1] Ahnfelt: Arvid Ahnfelt (1845-90), sv. forfatter og litteraturhistoriker. tilbage
[2] Almqvist: Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866), sv. forfatter. tilbage