Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 17. juni 1922

Ingen kendte "Rotter"

Colbjørnsensg. 27.
17 Juni 1922.

Kære Henrik Pontoppidan.

Tak for dit venlige Brev. Og de bedste Ønsker for en god og lykkelig Sommer for dig og din Frue. Forhaabenlig vil Landopholdet gøre hende helt rask.

Det glædede mig, du var tilfreds med min Kronik. Jeg sendte Bladet baade til Dr. Brix og Prof. Vilh. Andersen. Ingen af dem kendte "Rotterne"1. 2 Vilh. Andersen skriver til mig: "Digtet, som jeg ikke kendte, har interesseret mig meget." Du kunde egenlig have givet "Rotterne" Plads som en Indledning til "Skyer" i første Bind af de nye Bøger. Hvorfor er Debut-Fortællingen "Et Endeligt" ikke taget med? Blot du nu ogsaa har faaet noget ud af disse to svære Bind. Det er da vel ikke Forlagets Ejendom altsammen2?

3 Hvis du kender Digteren og Boghandleren i Vejle Andr. Dolleris og ser ham, bedes du hilse ham fra mig. Jeg var i Fjor et Par Dage i Vejle. Det er en herlig Egn. Ogsaa en Dr. Askov i Vejle havde jeg Glæde af at træffe.

I Aar kommer mine Børn og jeg næppe udenfor København, undtagen 4 i i mindre Udflugter til Dyrehaven og andre Steder i Nærheden. Fru Hegel tilbød os i Fjor sin Villa paa Skagen, men selv om hun havde gentaget Indbydelsen, havde vi ikke haft Raad til at tage imod den. Der er dyrt paa Skagen, og Villaen ligger saa langt fra Byen. Jeg haaber, du skriver paa noget godt? Lev vel. Med Hilsen til din Frue

Din hengivne
Otto Borchsenius

 
[1] Rotterne: digtet, hvis titel er Rotter, stod i Morgenbladet 5.6.1885. tilbage
[2] Forlagets Ejendom altsammen: OB hentyder til det forhold at HP i 1908 solgte hele sit hidtidige forfatterskab til Gyldendal (for at få indfriet sin store gæld til forlaget). Han har måske underrettet OB herom under dennes tidligere nævnte besøg? tilbage