Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 29. maj 1921

Tak for Eders Deltagelse

Colbjørnsensg. 27.
d. 29 Maj 1921.

Kære Henrik Pontoppidan.

Hjærtelig Tak til dig og din venlige Frue for eders Blomster og al eders Deltagelse i mine Børns og min usigelige Sorg i disse mer end tunge Dage. Du var saa god at mindes en Sang, hvori jeg med et Bjørnsons Udtryk udtalte Haabet om, 2 at min trofaste og kærlige Hustru en Gang skulde brede Dødslagenet over mig. Jeg kunde jo ikke tænke andet, end at hun skulde leve med og for Børnene, naar jeg i Følge Naturens Orden gik bort. Nu 3 sidder jeg alene tilbage, men Gud ske Lov har jeg dog to kære og gode Børn om mig.

Tak for godt Venskab gennem mange Aar. Hvorledes gaar det med dit eget Helbred? Og er din Frue igen rask og frisk?

4 Med Tak og Hilsen fra mine Børn og mig

eders hengivne
Otto Borchsenius

Jeg glemmer ikke den Aften, min Hustru og jeg var hos jer. Det var en af hendes sidste Udflugter. Hvem skulle da ane dette!