Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hegels Villa, Klithuset, Skagen. 15. juni 1921

Glæd mig med to Ordd. 15-6-1921.
Hegels Villa
Klithuset
Skagen.

Kære Henrik Pontoppidan.

Som du af Overskriften ser, er vi heroppe, min Svigermoder, mine Børn og jeg.

Etatsraadinde Julie Hegel var saa venlig at tilbyde os sit Hus her for en 3 Ugers Tid, 2 for at vi kunde komme til Kræfter igen, og vi var alle saa langt nede, at vi med Taknemmelighed tog imod det smukke Tilbud. Vi havde en slem Nat over Søen, men er nu allerede efter et Par Dage friske og sunde. Kun savner vi saa inderlig den, vi saa gærne vilde have haft med. 3 Min Hustru holdt saa meget af Vandet og vilde altid ud til Sundet. For hende vilde denne Natur med de brede skummende Bølger have været herligt. Lidt mindre Blæst var for os dog nu ingen Skade til. Men her er jo imponerende. Fru Hegels Hus er stort og skønt, naar kun det laa nærmere ved Byen. Det er en hel Rejse at komme ind til Skagen. 4 Med stor Gæstfrihed havde Fru Hegel lagt alt til Rette for os, og jeg haaber, at den stærke Luft skal styrke os.

Men du, der jo kender Skagen saa godt og – som jeg nylig har læst i Fru Schwartz' Bøger1 – baade har festet og er blevet fejret heroppe – vel en Gang imellem paa ny kommer her, er jo fortrolig med alle Forhold. Hvorledes gaar det med dit Helbred? Og er din Frue atter rask? Glæd mig med to Ord.

Tak for eders Venskab mod din hng. Otto Borchsenius.

 
[1] Bøger: Alba Schwartz: Skagen, 1912-13, 2 bind. tilbage