Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 1. juni 1922

Den eneste Misstemning imellem os

Colbjørnsensg. 27.
1 Juni 1922.

Kære Henrik Pontoppidan.

Forsmaa ikke medf. Kronik1 om de to anselige Bind Fortællinger, du nylig har udsendt.

Jeg har genlæst alt fra Ende til anden med den mest levende Interesse, og mange Minder fra Firserne er dukket op 2 under Læsningen, bl. a. ogsaa den eneste Misstemning, der vel har været mellem os, da jeg i "Morgenbladet" fandt dig altfor bitter og skarp og du i "Børstidende" svarede mig uvenlig. Med mit Naturel maatte jeg den Gang 3 føle og skrive som jeg gjorde, og den Dag i Dag er jeg vel ogsaa en Del forskellig fra dig. Men dit Talent har jeg altid glædet mig over og ydet den største Anerkendelse, selv om jeg var uenig med dig om Indholdet.

Den Georg Brandeske "Livslede" er mig fremdeles i højeste Grad imod, 4 og som du ved bekender jeg mig til den gamle Tro paa, at I Digtere skal synge Forhaabning og Livsmod ind i os Mennesker. Georg Brandes har i sine Bøger om Holberg, Shakespeare, Goethe og s. fr. forvansket disse Personligheder i sit Billede. Bekæmp dette Menneskehad! vilde jeg tilraabe enhver Digter.

Men tag nu til Takke med gammelt ærligt Venskab. Det er to udmærkede Bøger. Med venlig Hilsen til din ærede Frue.

Din gamle Ven
Otto Borchsenius.

 
[1] Kronik: i Sorø Amtstidende 31.5.1922. tilbage