Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Silkeborg. 31. august 1921

vor brasilianske Søn

31.8.21.1

Kære Borchsenius!

Som du af omstående Billede2 vil forstå, er jeg i Jylland. Jeg er på Rejse med min Kone og vor brasilianske Søn, som arriverede for et Par Uger siden. Han har ønsket at se sig lidt omkring i Fædrelandet, inden han om en Månedstid eller to vender tilbage til sit Urskovsliv i Troperne. 2 [fortsat på billedets hvide himmel:] Hans Hjemkomst har naturligvis været til stor Oplivelse for os, som iøvrigt har det ved det gamle. Vi sender mange Hilsner med Tak for dit Brev og dine venlige Forespørgsler.

Din hengivne
H Pontoppidan.

 
[1] Postkort med motiv "Fra Himmelbjerget", adresseret til "Hr. Professor Borchsenius / Censor ved det kgl. Teater / Colbjørnsensgade 27 / København / B.", poststemplet "Silkeborg 31.8.21". tilbage
[2] Billede: et foto fra en bred ådal, hvor en bonde pløjer sin mark med to heste for ploven. tilbage