Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 11. august 1921

to Ord paa et Brevkort?

Colbjørnsensg. 27.
11 Avg. 1921.

Kære Henrik Pontoppidan.

I et Par Blade staar der nu til Morgen, at du er i Færd med paa ny at lægge dig ind paa Rigshospitalet. Jeg havde dog efter dit venlige Brev haabet, du var betydelig bedre. Er du rask nok til at glæde mig med to Ord paa et Brevkort?

Vil du venligst hilse Vilh. 2 Østergaard. Naar han en sjelden Gang kommer herind, plejer han at aflægge mig et lille Besøg. Men nu er det længe siden, jeg har set ham eller hørt fra ham.

Frøken Sick kender jeg fra det Henningske Hjem. Det er en 3 elskværdig Dame, som min Hustru ogsaa satte Pris paa. Hendes ejendommelige Forfatterskab har jeg altid fulgt med Interesse.

Jeg glemte vist i mit sidste Brev at bringe dig en meget hjærtelig Hilsen fra Fru Ruth. 4 Hun vilde gerne se dig igen i Gl. Skagen.

Med Harry Søiberg havde vi et Par Gange venligst Møde. Det var interessant at høre ham fortælle om sit Liv. Hans sidste store Trilogi kommer i nyt stort Oplag paa 5000 Exempl. Forhaabenlig er han altsaa slaaet igennem. Vil du venligst hilse din Frue fra Børnene og mig?

Din hengivne
Otto Borchsenius