Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Jernbanehotellet, Fredensborg. 1. august 1921

ventet vor brasilianske Søn


1st Avg. 21.
f. T. Jernbanehotellet
Fredensborg.

Kære Borchsenius!

Dit venlige Brev fik jeg her i Fredensborg, hvor jeg har opholdt mig et Par Uger sammen med min Kone. Her tilbragte jeg altså også min Fødselsdag, og således gik det til, at du og din Søn fandt vor Lejlighed i Overgaden mennesketom, da I den Dag vilde glæde mig med et Besøg. Iøvrigt har vi tilbragt den meste Tid i København denne Sommer, fordi vi – hidtil forgæves desværre – har ventet vor brasilianske Søns Hjemkomst og jo gerne vilde modtage ham i vort eget Hjem. Men Varmen 2 drev os til sidst bort fra Byen. Jeg vilde gerne have været en Tur til Sønderjylland (Tønder), men jeg har hele Sommeren været plaget stærkt af min gamle Lidelse og vover mig derfor ikke ud i den store Rejsestrøm.

Vor fælles Ven Østergård møder jeg ofte i Parken, hvor han daglig filosoferer fra 11 til 12. Han er med Årene bleven endnu bredere, og skrider tungt afsted med Stokken ud til Siden som en gammel Troldefar. Jeg er altid glad ved at træffe ham, og vi får os mangen lun Passiar. En anden literær Personlighed af den ældre Skole har jeg truffet her, nemlig Frk. Ingeborg Maria Sick. Også over hende er der noget af Eventyret, når hun trods sine tre-fireogtreds flagrer henover Plænerne med Hånden fuld af vilde 3 Blomster som den evige Jomfru i det Grønne. Med alle sine Løjerligheder er hun, tror jeg, et udmærket Menneske; og som Forfatterinde synes hun mig også en Original og meget betydelig.

Fra min Kone bringer jeg Hilsen og gode Ønsker. Hun har det godt og trives vel her. Når vi kommer tilbage til√ København, håber vi at få Held til at træffe dig hjemme en Dag.

Med Tak for Brevet og det tiltænkte Fødselsdagsbesøg, og

Hilsen til√ din Søn fra

Din hengivne
H Pontoppidan