Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 26. juli 1921

Glæd mig med to Ord

Colbjørnsensg. 27.
Kbhvn. B.
d. 26 Juli 1921.

Kære Henrik Pontoppidan.

Da det i Forgaars var din Fødselsdag greb min Søn og jeg Lejligheden til at aflægge dig et Besøg, dels for at bringe dig vore Lykønskninger, dels for at høre, hvorledes det gik med din og din 2 Frues Helbred.

Da ingen lukkede os op, er du vel altsaa – saaledes som du omtalte dine Planer i dit sidste Brev – paa en eller anden Udflugt. Men disse Linjer sendes formentlig efter dig. Glæd mig med to Ord om 3 hvorledes det staar til. Er du bedre nu og kan du atter arbejde? Og hvorledes gaar det med din Frue?

Vi er jo nu for længst hjemme igen. Det var trist at komme til det tomme Hjem, og vi savner bittert Sjælen i vort daglige Liv. Da mine Børn havde 4 været saa søsyge paa Oprejsen, gik vi over Land hjem. Det var en lang Tur, men vi saa jo adskilligt af Jylland undervejs. Ellers alt herhjemme som ellers.

Hav det rigtig godt i Sommer. Med ærbødig Hilsen til din Frue og med Hilsen fra mine Børn

Din hengivne
Otto Borchsenius