Hjalmar Bergstrøm til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Holte. 19. december 1912

det haarde i Kvinden

Holte 19/12 12

Kære Hr. Pontoppidan!

Fra Hennings har jeg modtaget vedlagte Brev1, som jeg antager vil interessere Dem at læse. Efter Hennings Ønske sendte jeg Fruen2 begge Udgaver3 – med den Besked, at jeg vilde lægge 1. Udg. til Grund for Stykket, men at De gerne saa, at hun læste anden Udg. Kampen vil jo komme til at staa om "det haarde i Kvinden", og jeg er spændt paa, hvad Fruen vil foreslaa paa 2 dette ømme Punkt.

Vi melder os nu til Middag hos Hennings paa Lørdag, og jeg skal da underrette Dem om Udfaldet af Forhandlingerne.

Herdis og jeg takker meget for den hyggelige Aften i Gaar og sender Familien de venligste Hilsener.

Deres hengivne
Hjalmar Bergstrøm.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Fruen: fru Betty Hennings, som tog afsked fra det kgl. teater i 1908, men fortsatte som skuespillerinde i gæsteroller ved forskellige teatre. tilbage
[3] begge Udgaver: af Lille Rødhætte. tilbage