Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra St. Annæ Plads 19. 16. december 1915

min stilistiske Samvittighed

St. Annæ Plads 19. 16.12.15

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak fordi De saa venligt har sendt mig Deres sidste Bog1. Jeg havde da allerede læst den og i en Slags Anmeldelse hævdet det Synspunkt, hvorfor jeg mener den maa bedømmes i Sammenligning med de to tidligere store Romaner. Det skulde 2 glæde mig om De ikke var alt for uenig med mig heri. Dette behøver De dog ikke at sige mig skriftligt. Derimod længes jeg tit efter at se og tale med Dem – jeg søgte Dem derfor engang i Sommer – skønt jeg vidste der var Sygdom til Huse. Det har vi ogsaa haft rigeligt i Aar – min Hustru er nu igen sengeliggende efter et forholdsvis fredeligt Efteraar. Jeg selv der fik et lille Memento fra 3 højere Magter i Sommer er nu kant2 igen og vil forhaabenlig kunne vedblive at være det.

Jeg sender Dem hermed den omtalte Anmeldelse3. Da jeg ser at Politiken i Dag4 finder den5 uforstaaelig har jeg gjort et Par Tilføjelser deri6 for at redde min stilistiske Samvittighed.7

Med venlig Hilsen til Deres Hustru og fra min

Deres hengivne
Vilh Andersen

 
[1] Bog: Enslevs Død, der udkom 15.12.1915. VA anmeldte den i Nationaltidende, Aften 15.12.1915. tilbage
[2] kant: klar; et sejlerudtryk. tilbage
[3] den omtalte Anmeldelse: der må være tale om (et udklip af?) VAs anmeldelse i Nationaltidende fra aftenen før. tilbage
[4] Politiken i Dag: hvor Sven Langes anmeldelse af Enslevs Død er trykt. tilbage
[5] den: her må der være tale om bogen Enslevs Død. tilbage
[6] deri: altså i VAs allerede trykte anmeldelse. tilbage
[7] Meningen er ikke ganske klar. En gennemgang af Politiken for den pågældende dag giver ingen holdepunkter. En faksimile af brevets side 3 med det omdisputerede afsnit kan ses i venstrespalten. tilbage