Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
Sendt fra Snekkersten. 20. december 1915

som det går med de gode Vine

Snekkersten.
20.12.15.

Kære Vilh. Andersen!

Jeg må tilstå, at også jeg måtte læse Deres Artikel1 et Par Gange, før jeg helt forstod den. Det lå vel i, at jeg ikke selv betragter min Bog som blot og bar Tidsskildring. Det har ikke været min Hensigt at give et fædrelandshistorisk Anskuelsesbillede, og jeg er derfor heller ikke gået så systematisk tilværks, som De formoder. Tidsbilledet i Bogen skulde kun være den Baggrund, hvorimod Hovedpersonerne sås, og som forklarede deres Skæbner. Men det er åbenbart ikke lykkedes mig at interessere Dem ret for disse Mennesker; derfor har De væsenlig 2 fæstet Opmærksomheden ved2 Baggrunden, som De meget fint har kaldt en Mosaik. Det vil øjensynlig gå mig med denne Bog, som det gik med "Lykke-Per", og som det går med de gode Vine, der skal blive ti År gamle, før de får deres Buket.

Men når De ikke har haft synderlig Fornøjelse af Bogen, har jeg desmere Grund til at være Dem taknemlig, fordi De har ofret Tid – og en så udsøgt Kunst – på at gøre andre opmærksom på dens Fremkomst. At Forlaget, som De skriver, har lagt et Pres på Redaktionen for at få en hurtig Anmeldelse, er jeg - som De vist kan vide – uden Skyld i. Jeg har engang for alle nedlagt Indsigelse imod, at der reklameres 3 for mine Bøger med Anmeldelser, så jeg forstår ikke engang Grunden til dette Hastværk.

Det gjorde mig meget ondt, at jeg gik glip af Deres Besøg i Sommer. Jeg lever her i nødtvungen Ensomhed og ser næsten aldrig nogen uden mine nærmeste, i hvert Fald sjelden nogen, som jeg bryder mig om at tale med. Igår var Erik Henrichsen her et Par Timer, og jeg fik lidt nærmere Forklaring på det "Memento", der tilhviskedes Dem i Sommer. Det lød jo heldigvis ikke opskræmmende. Men Deres Hustru ligger igen syg. Jeg beder Dem hilse hende fra en med-lidende Frue her og fra min egen Ringhed.

Det er en Skam, at jeg endnu ikke har fået læst Deres Goethe-Bog, 4 som jeg dog har glædet mig så meget til, bl.a. for at sammenligne den med Brandes', som jeg sætter meget højt. Jeg tænker, de to Bøger supplerer hinanden, som deres Ophavsmænd har gjort det i den sidste Snes År.

Modtag en venlig Hilsen med gode Ønsker for Julen og det nye År fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Artikel: "Historisk Kunst" var en anmeldelse af Enslevs Død i Nationaltidende, 15.12.1915 under overskriften "Historisk Kunst". tilbage
[2] ved: det kan være usikkert om der er rettet fra "ved" til "på" el. omvendt. tilbage