Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra St. Annæ Plads 19. 26. marts 1915

Erik Henrichsen 50

St. Annæ Plads 19. 26/3 15.

Kære Henrik Pontoppidan!

Paa Fredag fylder Erik Henrichsen de snart traditionelle 50. En lille Kreds, væsenlig hans Juleselskab, har tænkt at ville hædre ham ved et beskedent men stilfuldt Aftenmaaltid (Sammenskud)√ og har paalagt mig at spørge Dem, om De kunde 2 tænke Dem trods Deres Hustrus Sygdom at være med. Det vilde jo glæde den jubilerende meget at se Dem.

Min Kone er nu kommen hjem og har det bedre. Hun og jeg hilser Dem begge venligst

Deres hengivne
Vilh Andersen

Hvis De kan, beder vi Dem svare pr. Telefon.