Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra St. Annæ Plads 19. 26. januar 1915

svigtende national Selvfølelse

St. Annæ Plads 19 26/1 15.

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres Brev som jeg finder rammende nok. Men De maa betænke, at den "incriminerede" Artikel (fra 1895) er medtaget af historiske Grunde og vistnok ikke er urigtig i Konstateringen 2 af svigtende national Selvfølelse i dansk Litteratur 1894.

Dr. Fog, Bibliotekar i Aarhus, sender mig indlagte Brev, der som De ser gaar ud paa at opfordre Dem til at være med ved nogle "[..?1] Aftener" i Aarhus og (hvad De vel samtidig maatte forpligte Dem til) 3 eventuelt i Kbhvn.

Jeg føler mig ikke fristet af den mig tiltænkte meget vanskelige Opgave, men har ikke villet nægte mit Tilsagn.

Med venlig Hilsen fra min (f. T. meget ringe) Hustru til Deres forhaabenlig raske fra

Deres hengivne
Vilh Andersen

 
[1] ordet modstår tydning. Dr. Emil Fog holdt selv flg. foredrag på den jydske handelshøjskole: 17.1.1915 om Molière, 30.1. om det unge Frankrig og 8.2. om det moderne Frankrig. Vilh. Andersen ses ikke at have talt i Århus frem til 14.3.1915 til hvilken dato Aarhuus Stiftstidende er gennemgået. En eftersøgning af dr. Fogs brev i Vilh. Andersens privatarkiv kan muligvis opklare sagen. tilbage