Jeppe Aakjær til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ny Vestergade 62. 31. oktober 1903

jeg har vovet Kærren

Ny Vestergade, 62 IV Kjbh. B.
31/10 1903.

Kjære Hr. Henrik Pontoppidan!

Det var mig en overordentlig Glæde at træffe Dem derude i den ellers fælt golde Forfatterforening1. Jeg havde vist egentlig sluppet ethvert Haab om at nogensinde at møde Dem√ baade der og andetsteds; vel er Landet ikke stort, men saa megen Plads er der dog paa de danske Øer, at to Mennesker kan skultre sig2 forbi hinanden uden at nogen af dem√ skubbes i Vandet.

Jeg glæder mig ret hjærtelig til at semøde Dem igjen; vi vilde næppe savne Stof til Samtale.

2 Jeg sender Dem her min Blicher-Bog3 saa meget der er kommet af den. Bare De nu ikke render træt i den, som saa mange andre har gjort. Man maa vel huske paa, at jeg forfølger et andet Maal end det rent æstetiske; jeg kunde maaske ha' øst lidt mindre paa Tallerkenen; men naar man laver den Art Bøger, er man tilbøjelig til at gaa tilværks som Bonden, der læssede Tørv og uophørlig gjentog: "Kan den bære den, saa kan den, misæl, ogsaa bære den, og kan den bære den – –" osv. til Vognen smadredes. Nuvel, jeg har vovet Kærren; jeg trækker Frakken op om 3 Ørerne og bereder mig til at ta mod Kritikkens Stryg med kristelig Sagtmodighed.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Jeppe Aakjær.

 
[1] Forfatterforening: der er muligvis tale om det møde som Politiken bebuder 20.10.1903: "I Forfatterforeningen vil Hr. Julius Clausen i næste Uge [26-31.10.] indlede en Diskussion om det interessante Emne: hvorledes stiller den literære Ejendomsret sig med Hensyn til Breve." Mødet ses ikke yderligere omtalt i bladet. Fjorten år senere, 30.9.1917, skriver Aakjær at mødet fandt sted på Skydebanen. tilbage
[2] skultre sig: skulte sig, skutte sig. Blicher brugte ordet. (ODS). tilbage
[3] Blicher-Bog: Steen Steensen Blichers Livs-Tragedie, udkom i 36 hefter maj 1903 til okt. 1904. tilbage