Jeppe Aakjær til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Jenle. 30. september 1917

ligesom De selv en "ensom"

Jenle 30/9 1917

Kjære Henrik Pontoppidan!

Det var mig usigelig kjært at modtage Deres sidste store Værk "De Dødes Rige". De første Bind kjendte jeg; nu skal jeg ha det hele Værk læst i Sammenhæng. Jeg ved, det bliver en festlig Ting.

Men hvor det gjør mig bedrøvet at høre om Sygdommen i Deres Hjem!

I den Retning er jeg saa forkjælet; selv har jeg aldrig været rigtig syg, og jeg har knyttet min Skæbne til et lille Jærn af en Kone.

Ja; jeg var i Kjbhn. forleden for at herse med nogle Skuespillere, der tournerer med et Stykke, jeg har skrevet om Steen Blicher. De trængte bestandig til min Nærværelse, og jeg kom derfor ikke uden for Byen, knap uden for Theatret, et Øjeblik. Jeg vilde saa gjærne træffe Dem igjen. Ligefra den Stund, da vi første Gang mødtes derude paa Skydebanen i den gamle Forfatterforening, har jeg holdt af Dem som af ingen anden dansk Forfatter. 2 Jeg er ligesom De selv en "ensom", til daglig ser jeg ingen, træffer ingen, taler med ingen. Saadan holder jeg mest af det. Men der er et Par Stykker jeg saa usigelig gjærne vilde møde en Gang imellem; De er én af dem; men min Skyhed for at være Folk til Besvær har gjort, at jeg aldrig paa eget Initiativ har søgt Dem, hvad der dog vel maatte være naturligt. – Jeg havde al mulig Grund til at søge Dem og bevidne Dem min Tak og Beundring for det dybe, uforglemmelige Indtryk, som Deres mandige Digtning gjorde paa mig i Ungdomsaarene; De stod som en enlig Ask mellem Purlekrat der nede i Firsernes og Halvfemsernes sumpede Litteratur. Hvilken sund og styrkende Modsætning dannede ikke Deres Værker til en Johs. Jørgensens enerverende Giftliljer! Jeg ved ikke Deres Mening om den Forfatter, der for Tiden bryster sig med sine bindstærke Livserindringer; for mig har han altid været en Modbydelighed, en karakterløs Klud i galliske Farver.

Mere derom skal vi tales ved engang. Til Jul eller før er jeg atter i Kjbh. for længere Tid. – Endnu engang: Tak for den smukke Bog og de bedste Ønsker for Dem og Deres Hjem!

Hjærtelig[e] Hilsner
fra Deres altid hengivne Jeppe Aakjær.