Henrik Pontoppidan til Jeppe Aakjær
Sendt fra Hillerød. 5. november 1903

som han virkelig var


5te Novb. 1903.
Hillerød.

Kære Hr. Åkjær!

Tusind Tak fordi De huskede mig med "Blicher". Jeg har længe længtes efter at stifte Bekendtskab med Deres Bog1, og jeg skal nu studere den grundigt hvad den sikkert fortjener. Efter et flygtigt Gennemsyn kan jeg måske give Dem Ret i, at der er taget lovlig meget med. Men Ulykken er ikke stor. Blicher trængte til engang at blive rigtig fyldigt belyst. Han var på Veje til at blive en ren Sagnfigur for os, og jeg tror, man vil ikke holde mindre af ham, fordi man lærer ham at kende, som han virkelig var.

Jeg sender Dem her min nye "Sandinge Menighed", 2 som måske kan more Dem ved at opfriske Deres Højskoleerindringer. Jeg lader min lille Bog2 om Randers medfølge. De fortalte mig, at De havde været der på Besøg sidste Sommer, og måske kender De ikke Bogen, som i så Fald vil kunne√ fortælle Dem lidt om det, De ikke selv har kunnet se der. I modsat Fald kan De jo benytte Bogen til Julegave.

Ja, det var virkelig morsomt, at vi endelig engang skulde træffes3. – Skulde De ikke kunne få Lyst til engang at besøge mig her i Hillerød? Rejsen er jo ikke lang, – og hvorfor igen lade Tilfældet råde for vort Sammentræf? De vil altid være hjertelig velkommen her.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Bog: Steen Steensen Blichers Livs-Tragedie, i Breve og Aktstykker, I-III, 1903-04. tilbage
[2] Bog: Minder, 1893. Kom i 2. udgave i Fortællinger 1899, som blev optrykt 1902. tilbage
[3] træffes: i Forfatterforeningen. tilbage