Artikler af Gustav Esmann

"Ved et kjøbenhavnsk Badested", IN: Af Dagens Krønike august 1889, s. 206-214.

"Evropa i Kjøbenhavn", IN: Af Dagens Krønike september 1889, s. 328-336.

"Kjøbenhavnsk Demimonde", IN: Af Dagens Krønike januar 1890, s. 53-58.