Artikler af Ernst Brandes

Blasfemisagen. Kjøbenhavns Børs-Tidende 31.1.1891.

"Messias" og "Den gamle Adam". Redegørelse for den pontoppidanske blasfemisag. Kjøbenhavns Børs-Tidende 10.12.1891.